nusarat jāvēd nē ik māh pahilē kihā thā mōdī election jitanē kē laē jaṅgī māhaul baṇāēgā


iṇḍīā kē zēr-ē-intazām kashamīr kē pulavāmā zilhā maiṃ jumērāt kī shām ik hamalē maiṃ kamm iz kamm 34 sakiūraṭī ahilakār halāk jabaki dar jinūṃ kē karīb zaḵẖamī hō gaē haiṃ.

hukkām kē mutābik ik ḵẖōdakash hamalā āvar nē lītā pūrā kē karīb jamōṃ srīnagar shāharāh par niyam faujī fōras sī ār pī aif kē ik kāfalē ku nishānā baṇāiā. hamalē kī zidd maiṃ ānē vālī ik bass maiṃ 44 ahilakār savār thē. mukāmī pulis kā kahiṇā hai ki hamalā āv rūṃ nē pahilē bassōṃ par fāiriṅg kī aur bāad maiṃ dhamākā ḵẖēz mavād sē bharī hōī ik gāṛī kāfalē sē ṭakarā gaī. masalā garupp jaish muhammad nē is hamalē kī zimmēdārī kabūl karatē hōē kihā hai ki ‘yē āprēshan gaṇḍhī bāġ pulavāmā kē kamāṇḍō ādil ahimad uraf vikās kamāṇḍō nē añjām dēh.’

dilachasap bāt yē hai ki nusarat jāvēd sāhib nē āpaṇē 3 janavarī 2019 kē kālam maiṃ yē lakkhā thā ki “āīndā intaḵẖābāt kī jānib baṛhatē hōē narēndar mōdī pākisatān ku ”sudhāranē” kī baṛhakīṃ lagāēgā. mazahab kē bajāē ”bhārat kē difā” ku āpaṇī buniādī thīm baṇāēgā yē ḵẖōdakash hamalā aur us kē bāad bhārat maiṃ paidā kiā jāṇē vālā jaṅgī janūn yē zāhar kar rihā hai ki nusarat jāvēd kī pēshagōī darusat sābat hōgī. nusarat jāvēd sāhib kā kālam daraj zail hai:

mōdī kī baṛhak. phir tabāhī hī tabāhī hai
janavarī 2019

bhārat kē vazīr-ē-āzam narēndar mōdī ku jalasōṃ kē zarīē dhūāṃ dār takārīr aur baṛhakīṃ lagānē kā shauk hai. praiss kānafaranasōṃ kē zarīē sahāfiōṃ kē savālāt kā javāb dittē hōē āpaṇē ḵẖiālāt biān karanē sēvahi ijatanāb baratatā hai.

ikatadār sambhālaṇē kē bāad us nē mahiz chand chahētē ainakarōṃ ku vaṇ ān vaṇ iṇṭaraviū dīē. aṇ iṇṭaraviūz maiṃ bhī ziādā tar savālāt faramāishī thē. āpaṇī prafāramais sēvahi us kē bāvajūd kaī bār mutamāīn nahīṃ havā. zātī taur par mujhē kamm iz kamm dō usē vākiān kā ilam hai jahāṃ mōdī nē iṇṭaraviū dēṇē kē bāad usē dikhā aur faurī taur par naē savālāt tiār karavākē dubārā kaimarē kē sāmhaṇē baiṭh kar ik aur iṇṭaraviū dēh. pahilē iṇṭaraviū ku āpaṇē sāmhaṇē talaf karavākē naē ku chalāṇē kī izāzat dī.

bhaarat kee hindee bailat mein haal hee mein subaee asaimbaleeyon ke jo intikhaabaat hue unamen bee je pee ko shikast se do-chaar hona pada. is shikast kee vajah se pahalee baar bahut thos andaaz mein ye paigaam mila ki agar hizb-e-mukhaalif kee jamaaten muttahid ho kar koee mossar hikmat-e-amalee taiyaar karaleen to aainda chaar maah baad hone vaale aam intikhaabaat mein modee aur is kee jamaat saada aksareeyat se bhee maharoom ho hain.

ik jubalī siāsatadān hōtē hōē narēndar mōdī ku yakīnā is tāsar sē prēshānī lāhik hō gaī hōgī. maiṃ kaī hafatōṃ sē muntazir thā ki is tāsar ku radd karanē kē laē vōh kauṇ sānīā chūran lai kar āpaṇē lōgōṃ kē sāmhaṇē āēgā.

kē pahilē rōz bālāḵẖar vōh nisabatan ik naē rūp aur saudē kē sāth ṭī vī sakarīn par namūdār havā hai. ḵẖabararasāṃ ējasī ē ain āī kī sumītā ku ik tavīl iṇṭaraviū dēh. savālāt is iṇṭaraviū maiṃ kāfī pēshā vārānā mahārat aur āzādī kē sāth uṭhāē gaē. mōdī nē āpaṇī rāvant vālī shōharat kē barākas aṇ savālāt kā nisabatan dhīmē lahijē maiṃ dēh.

yē bāt ayāṃ hō gaī ki hindū intahā pasandī kī buniād par ār ēs ēs kā baṇāiā rōiā mōdī kē kām nahīṃ āiā hai. vājapāī kī tarhāṃ is ku bhī ab is ravīē sē thōṛā fāsalā rakhatē hōē kuchh mātadal mizāzī dukhāṇā hōgī. gāē kī huramat kē nām par jō vahishīānā katal hōē vōh us kē vavaṭōṃ ku ḵẖarāb kar rahē haiṃ. muāshī muhāz par rauṇak nahīṃ laggī.

isē gumāṃ thā ki nōṭ baṇadī kē inakalābī kadam sēvahi bhāratī riāsat sē chhapāī nāzāiz kamāī ku kaumī ḵẖazānē maiṃ vāpas lai āēgā. nōṭ baṇadī kī vajhā sē magar us kī hakūmat itanī rakam bhī hāsal nā kar pāī jō naē nōṭ chhāpaṇē kē laē ḵẖarach hōī thī. nōṭ baṇadī kē inakalābī kadam nē balaki sīṭhōṃ aur ḵẖās kar dukān dā rūṃ maiṃ ḵẖauf kī fazā paidā karadī. dhandē maiṃ mandī nē baṇiā vōṭ ku prēshān karadiā jabaki bī jē pī kī asal kuvvat dukān dā rūṃ kē dīē chandē aur vōṭ par mubanī havā kiratī thī.

vahishīānā hindū intahā pasandī kē billū baik ku zihan maiṃ rakhatē hōē mōdī ab bābarī masajid kī jaghā rām mandar banāṇai kī ajalat maiṃ nazar nahīṃ ārihā. āpaṇē iṇṭaraviū maiṃ vōh isarār karatā rihā ki is māmalē par suparīm kōraṭ kē faisalē kā intazār karanā hōgā.

gāē kī huramat kē nām par hajūm kē hāthōṃ hōē katal kē muḵẖatalif vākiān kī us nē khul kar mazammat tō nahīṃ kī lēkin is sē lā taalakī kē izahār par bazid rihā. naē anataḵẖābā t kī jānib baṛhatē hōē hindū intahā pasandī kē fasatāī raviōṃ sē dūrī dikhāṇē kī kōshish bhāratī musalamānōṃ aur akalītōṃ ku yakīnā thōṛā itamīnān farāham karēgī

narēndar mōdī jaisē siāsat dānūṃ ku lēkin āpaṇī dukān chamakānē kē laē kasī vairī kī zarūrat hōtī hai. hindū intahā pasandī ku munāfikānā andāz maiṃ tarak karatē hōē bhī isē ik dushamaṇ darakār hai jis kē ḵẖilāf kaum ku mutahidā karanē kā rāg ilāpā jātā hai. maṅgal kē rōz chalē iṇṭaraviū sē vāzih hō giā ki āīndā intaḵẖābāt kī jānib baṛhatē hōē narēndar mōdī pākisatān ku sudhāranē kī baṛhakīṃ lagāēgā. mazahab kē bajāē bhārat kē difā ku āpaṇī buniādī thīm baṇāēgā

satambar 2016 maiṃ mōdī hakūmat nē dāvā kīā thā ki us nē uṛī maiṃ āpaṇē faujiōṃ kē katal kā badalā laiṇē kē laē lāīn āf kaṇṭarōl ku pār karatē hōē pākisatānī ilākōṃ maiṃ ghas kar sarajīkal saṭarāīkas kī thīṃ.

majjh jaisē pākisatānī sahāfiōṃ nē agar is dāvē par itabār nahīṃ kīā tō isē hamārī kaumaprasatī ṭhahir atē hōē nazarānadāz kiā jā sakatā hai. bhārat maiṃ mōdī kē muḵẖālif siāsatadānōṃ nē bhī lēkin is dāvā par musalasal savālāt uṭhāē. aṇ savālāt kā āj kē ḍijīṭal zamānē maiṃ jabaki nāiṭ vizan kīmarōṃ kē zarīē sarajīkal saṭarāīkas ku rikāraḍ karanē kī sahūlat maujūd hai, ṭhōs shivā hadd kē sāth javāb nahīṃ milā.

naē sāl kē pahilē rōz dīē iṇṭaraviū maiṃ lēkin bhāratī vazīr-ē-āzam nē bahut jazabātī andāz maiṃ aṇ saṭarāikas kā zikar kīā. is kē iṇṭaraviū kē laē jō savālāt thē in kē amūmī saṭarakkachar maiṃ aṇ saṭarāikas kē tafasīlī zikar kī guñjāish maujūd nahīṃ thī. mōdī nē magar āpaṇī bāt kahiṇē kī sapēs nikkā lī.

isarār karatā rihā ki pākisatān ku siraf ik jaṅg kē zarīē sudhārā nahīṃ jā sakatā. isē bain-ul-akavāmī taur par dahishatagaradī kā saraprasat karār dittē hōē tanahāī sē dō chār karanā paṛēgā. is kā dāvā thā ki āpaṇē pē dar pē ġair mulakī dūrōṃ kē zarīē vōh pākisatān ku bain-ul-akavāmī barādarī maiṃ āī sō lēṭ karanē maiṃ kāmayāb rihā hai. is kē bāvajūd shāid satambar 2016 maiṃ hōī mabīnā saṭarāikas ku dahar innē kī zarūrat hōgī.

sārak tanazīm kē ahiā-ē-kē laē hakūmat-ē-pākisatān kī dāavat par us nē us tanazīm kē sarabarāhī ijalās maiṃ shirakat par razāmandī kamaṭ nahīṃ kī. jab dāavat āēgī tō dikhā jāēgā vālā rōiā iḵẖatiār kiā. iṇṭaraviū kē daurān apaṇāī us kī ṭūṃ aur lafazōṃ nē agarachē yē ḵẖavāhish ayāṃ karadī ki shāid vōh pākisatān kī jānib sē aisī dāavat ānē kā māhaul hī paidā nahīṃ huṇē dēgā.

is kā iṇṭaraviū challaṇē kē thōṛī hī dēr bāad ḵẖabar ā gaī ki lāīn āf kaṇṭarōl par bhāratī fauj kē ik ḍarōn nē pākisatānī sarahadd maiṃ ghasanē kī kōshish kī. ham nē isē mār gurāiā. is sē kabal isē hī tīh rūṃ kī muāvanat sē bhārat āpaṇī sarahadd maiṃ dō pākisatānī kamāṇḍōz ku halāk karanē kē dāvē kar hai.ē

is dāvē kē asabāt kī kōī ṭhōs shahādat maujūd nahīṃ hai. lāīn āf kaṇṭarōl par lēkin ishatiāl aṅgēzī ku buṛhā dīā giā hai. mujhē ḵẖadashā hai ki shāid us muhāz ku musalasal ishatiāl aṅgēzī kē zarīē mazīd kaī hafatōṃ tak hāṭ rukkhā jāēgā.

mahiz chār māh bāad huṇē vālē ām anataḵẖābā t maiṃ āpaṇī kāmayābī ku yakīnī banāṇai kē laē mōdī kī jānib sē lāīn āf kaṇṭarōl ku garamāē rakkhaṇā ik itabār sē samajhā jā sakatā thā. pākisatān kē pās is sē naburadaāzamā huṇē kī salāhīat kamāhakā hadd takk hai.ē

mōdī ku magar yē samajhaṇā hōgā ki lāīn āf kaṇṭarōl jaisē muhāz par musalasal ishatiāl aṅgēzī ḍarāmōṃ kē laē likhē asakarapaṭas kī tarhāṃ āpaṇī ḵẖavāhishāt kē mutābik mahidūd nahīṃ rakkhī jā sakatī. hakamarānōṃ kā ishārā milē tō hatamī Inititive on the Spot tāināt hōē faujiōṃ kē pās chalā jātā hai. bhārat kī jānib sē is muhāz par harārat ku ik hadd sē ziādā buṛhā dīā giā tō hamārē hāṃ sē mūh tōṛ javāb dēṇē kī ḵẖavāhish bhī shadīd tar hō jāēgī

pākisatān aur bhārat dō aiṭamī kuvvat kē hāmal mamālik haiṃ. fakat intaḵẖābāt jitanē kē laē mōdī jaisē siāsat dānūṃ ku jaṅgī māhaul bhiṛ kānē sē ijatanāb barataṇā hōgā. vagaranā tabāhī hī tabāhī hai. kasī ik farīk kī hāriā jīt nahīṃ.


Facebook comments